Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Zevende Deel, 1883

Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, Archivaris van Overijssel, en Mr. Nanninga Uiterdijk, Archivaris van Kampen.

INHOUD

Gerrit David Jordens, 1772-1778.
Onze-Lieve-Vrouwe-Gilde te Vollenhove.
Oude plaatsnamen.
Staatkundige vlugschriften, 1782-1799.
I. Overijssel.
II. Deventer.
III. Kampen.
IV. Zwolle.
V. Twenthe.
VI. Steenwijk, Hasselt, enz.
Album Amicorum van Allard Hellendoorn.
Bouwstoffen voor eene geschiedenis van het onderwijs in Overijssel.
XIII. De rector der Latijnsche school.
XIV. De Latijnsche school te Oldenzaal.
XV. Vervolg.
Het intermediair administratief bestuur van Overijssel.
Gebak uit den ouden tijd.
Steenhandel te Deventer, 1175.
Op het wagenkistje van een boerenwagen, 1795.
De Landregten van Overijssel.
Holle (Holleken), Hacke, van Haerst (van Haersolte).
Vierde bijdrage tot een Overijsselsch Wapenboek.
Bartholomeus Breenborch.
Zegelwas.
Valsche aflaatsbullen, 1481.
Duivelbanners, 1648.
Memorie van Mr. Jacobus Scheltema over de welvaart van Kampen, 1803.
Een en ander over Kamperveen en zijne oude privilegien.
Het album amicorum van Jhr. Dirk Uitenhage de Mist, 1632-1636.
Postwagen van Groningen over Hasselt en Kampen naar Amersfoort.
Belasting op ’t hangen van wapenborden in de kerken, 1648.
De geneeskunstbeoefenaren te Kampen.
III. De apothekers.
Stads glazeschrijver te Deventer, 1670.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.