Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Vijfde Deel, 1879

Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, Archivaris van Overijssel, en Mr. Nanninga Uiterdijk, Archivaris van Kampen.

INHOUD
Eene Overijsselsche Landdagsruzie, 1619-1623.
Koning Lodewijk Napoleon in Overijssel, 1809.
Bouwstoffen voor eene geschiedenis van het onderwijs in Overijssel.
VIII. Zang-onderwijs.
IX. Spelen.
Herman Modet.
Jan Norel.
Derde bijdrage tot een Overijsselsch Wapenboek.
Aanteekeningen uit de rekeningen der St. Nicolaaskerk te Kampen, betreffende kunst- en kunstvoorwerpen, 1537-1574.
Lodewijk Gansneb Tengnagel tot Marxveld, 1680.
Het recht van Urk en Emmeloord, 1415.
De bewoners van Overijssel in 1812.
Een topographisch praatje over Deventer.
Portret van Prins Willem III, door Terborg.
Vrees voor de Franschen in Overijssel, 1742.
Wijze van stemmen ten Landsdage in Drenthe, 1601.
Straatwetten.
Opdracht en aanbieding van boeken aan den magistraat van Kampen, 1561-1658.
Meester Frederik, de vervaardiger van ’t snijwerk op het oude Raadhuis te Kampen.
Het opschrift der Predikstoel in St. Michaelskerk te Zwolle.
Ter uitvaart van Jr. Herman Frans Kockman en diens zoon Hendrik.
Vruchtbaarheid.
Een heiden te Kampen, 1558.
Abdissen van ter Hunnep.
Het Tooneel te Zwolle.
(Kerk-?) klok te Diepenveen.
Nog iets over bodgoederen.
R.C. kerk te Linderte.
Verbod van maatschap buiten de stad Kampen, 1326.
Twickelo.
Schermkunst.
Bijvoegsels en verbeteringen (op dl. I-V).

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.