Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie 1960

Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie 1960, 14e jaargang
INHOUD
Blz
Redactie Ter inleiding 3
Gerhard Werkman (Deventer) Sassische letteren 5
J. Vos (Zwolle) Gesina ter Borch: schilderes, dichteres
en model (1631—1690)
23
H.J. Ankersmit, dijkgraaf (Deventer) Het Waterschap Salland 45
Jac. Lelsz (Apeldoorn) Oude Rembrandt 54
Treklied 55
’t Gedicht is soms 56
Wandelend langs een automatiek 57
Henri Th. Timmerman (Zwolle) Ommen, stadje aan de Vecht 59
Herman Korteling (Deventer) Jan Slijkhuis (met reproduktie van
„Kermistenten op de Brink te Deventer”)
98
Gerh. J. Lugard Jr. (Deventer) Deventer Litteratuur 99
W.F. Caron (Deventer) Oude vrijbrief: I. Kruispunt 114
II. Theater 115
III. Portret 116
IV. Avondmaal 117
Herman Korteling (Deventer) De havezate Den Berg 118
Herman Korteling (Deventer) Jan Gierveld (met reproduktie van
„Penseeltekening in O.I. inkt”)
125
G.B. Vloedbeld (Almelo) In memoriam J.M. Legtenberg 126
G.B. Vloedbeld (Almelo) De Preak oop ’n baarg (Matth. 5, 6, 7 en 8) 131
Herman Korteling (Deventer) Nic. Bernink (met reproduktie van „Industrie”,
zwartkrijttekening)
140
G.J. Eshoes (Almelo) Verstreijeng en verstreujeng (ne waore geschiedenisse) 142
Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.