Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie 1957

Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie 1957, 11e jaargang
INHOUD
Blz.
Redactie Ter inleiding 3
Chris le Roy (Nijmegen) Een hooglied der schoonheid
— Bartus Korteling 1853—1930
11
A. Voortman (Zenderen) Avondlied 23
Mini ter Kuile-Scholten (Enschede) Hengist en Horsa, een verhaal
(tekening Jan Jans)
25
Henk Meijer (Zwolle/Amsterdam) De bloem 37
Vanmorgen 37
Bij een doodsbed 38
B.C. Sluijk (Hengelo) Charles de Maere en de vernieuwing van
de handweverij in Twente
39
Nico J. Wilkeshuis (Deventer) Grenzenloos 58
Grafschrift 59
Dr. B. ter Haar Dz. (Diepenveen) De psychologie van de Sallander 60
Herman Korteling (Deventer) De havezate Boxbergen 71
Vier dialectverzen:
J.M. Legtenberg (Hengelo) Straks 79
Gerhard Werkman (Deventer) De Begüm 80
J. Vredenberg (Haaksbergen) De lindeboom 81
W. Caron (Deventer) Lèkeproat 82
J.M. Legtenberg (Hengelo) ’et Schiwcotte 83
Adriaan Buter (Goor) Midwinterblazen — het is zo eenvoudig niet,
een volksgebruik te restaureren
90
Trix Lugard (Deventer) Twee verzen 97
J. Buursink (Enschede) Experimenteren met de moodersproak, een onderzoek
naar de mogelijkheden van het dialect
98
Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.