Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1850. Vijftiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1849

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1850. Vijftiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1849.

INHOUD

Zonsverduisteringen.
Jaartellingen en Feestdagen.
Kalender.
Genealogie van het Koninklijk Huis.

Procedure over goederen van den Aartsbisschop van Drontheim, door M.
De sacramentskapel te Hasselt, door F.A. Ebbinge Wubben.
Oude munten, door J.M. v. R.
Bepalingen tegen overdaad en weelde in Overijssel, door M.
Fossa Druslana, Sala Fluvius en Lacus Flevum, door wijlen den heer E. Moulin.
De oudheid der stad Oldenzaal, door W.J.C. van Hasselt.
Biscchoppelijke bedden, door M.
De toren te Rijssen.
Wittenstein, Havezathe in het schoutambt Kamperveen, door G.H.W.
Geschiedkundige bijzonderheden, door M.
Aanteekeningen over het Deventer Athenaeum, door prof. M.J. Cop.
Namen der schulten, ambtmannen en drosten van Zalland, met enkele aanteekeningen ten aanzien der echtgenooten en naaste familiebetrekkingen van eenigen derzelver.
Schouten, ambtmannen en drosten van Twente met enkele aanteekeningen ten aanzien der echtgenooten en naaste familiebetrekkingen van eenigen derzelver.
Drosten van Vollenhove, eertijds schulten van Vollenhove genoemd. met enkele aanteekeningen ten aanzien der echtgenooten en naaste familiebetrekkingen van eenigen derzelver, door J. van Doorninck.
Deventer koek, door J.
Vondels Lucifer eene politieke allegorie, door Jonckbloet.
Over tafel, op het stadhuis te Deventer, den 24 mei 1842, waar Z.M. Willem II. aanzat, tijdens hoogstdeszelfs bezoektogten door met het koninkrijk, door T.W. van Marle.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.