Bakker, Peter

Peter Bakker, MA (1982), studie geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam (2005-2010), mediëvist, historius Gemeente Kampen (aug. 2010-), redactielid VORG (nov. 2013-jan. 2016), Correspondent en recensent Hansische Geschichtsverein (jan. 2014-jan. 2017), Buitenpromovendus1 [1. Als promovendus bestudeer ik stedelijke geschiedschrijving in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen (15de en 16de eeuw)] Vrije Universiteit Amsterdam (feb. 2012-heden), Lid Bronnencommissie (mrt. 2015-mrt. 2016); Redactielid (sep. 2019- Heden) Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Digitaal Informatiedeskundige: eerste Medewerker Archieven en Collecties (mrt. 2015-mrt. 2016); Implementatiemanager e-Depot en Beheerder Chartercollectie (mrt. 2016-heden) Regionaal Historisch Centrum Limburg.

Werken van Peter Bakker:
 
– Bakker, P. (?), De Annalibus quaedam 248r Amsterdam/Kampen: Huygens ING/Stadsarchief Kampen
– Bakker, P. (2011). Clivo Sudamus in Imo: Een studie naar de geschiedschrijving in de vijftiende eeuw in Kampen door de stadssecretaris Jacob Bijndop. (Masterscriptie 2 [2. Scriptiebegeleider: dr. Ad Tervoort en tweede corrector: prof. dr. Koen Goudriaan]). Geschiedenis (MA), Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Bakker, P. (2011). Van de nood een deugd maken. Oproer, rel, factie- of partijstrijd? Een onderzoek naar het roerige jaar 1519 in Kampen. Kamper Almanak, 2011, 41-89.
– Bakker, P. (2012). De oudste stadskroniek van Nederland? Stadssecretarissen schrijven geschiedenis. Kamper Almanak, 2012, 61-81.
– Bakker, P. (2012). Onderwijzen zit humanisten in het bloed. Een onderzoek naar de invloed van het humanisme op de Latijnse school in Kampen ca 1450-1600. Overijsselse Historische Bijdragen, VORG, 127, 9-34.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.