Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1848. Dertiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1847

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1848. Dertiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1847.

INHOUD

– Zons- en Maanverduisteringen.
– Jaartellingen en Feestdagen.
– Kalender.
– Genealogie van het Koninklijk huis.

– Betrekking van Overijssel tot de Generale Staten en de Unie van Utrecht.
– Deventer van 1587-1591.
– De slag bij Hardenberg 1580.
– Oud muntstuk te Deventer geslagen, door J.M. v. R.
– Oude munt, door J.M. v. R.
De groote steen te Oldenzaal, door J. Weeling.
Zilveren munt van Jan, heer van Kuinre, door De Roije van Wichen.
– De Hunneborg.
– De Aremberger Grift.
– Schrijven van de gedeputeerde predikanten van Overijssel op de synode te Dordrecht.
– Landstormen in Overijssel. 1580.
Beschrijving van de Havezathen in Overijssel, door F.A. Ebbinge Wubben.
– Iets omtrent een’ gevonden’ steen in de oude Luthersche pastorij te Deventer, door J.H.L.R.
– Drijvende metselsteen.
– Het schilderstuk boven de deur in de raadkamer op het stadhuis te Deventer door N.B.
Het bezetten der stad Hasselt door de staatsgezinde partij, 26 october 1582, door F.A. Ebbinge Wubben.
– Geschiedkundige bijzonderheden.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.