Meijer, Gerardus Maria (Augustinus)

Gerardus Maria (Augustinus) Meijer, (Schiedam, 2 mei 1857 – Zwolle, 14 Januari 1925), ordinis praedicatorum, zoon van Jan David Meijer en Cornelia Maria Lindeman.

G.M.A. Meijer uit: versl. en meded. VORG, 42 (1925)

G.M.A. Meijer uit: versl. en meded. VORG, 42 (1925)

Over Gerardus Maria (Augustinus) Meijer:

– Slee, J.C. van (1925) In Memoriam pater G.A. Meyer. Versl. en Meded. VORG, 42, XXI-XXII.
Korte biografie Augustinus Meyer

Werken van Gerardus Maria (Augustinus) Meijer:

– Meijer, G.A. (1890) Het leven der heilige Liduina (door Joannes Brugman). Nijmegen: Malmberg.
– Meijer, G.A. (1892) Dominikaner klooster en statie te Nijmegen. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nijmegens katholieken. Nijmegen: Malmberg.
– Meijer, G.A. (1895) Nederlanders aan middeleeuwsche universiteiten.
– Meijer, G.A. (1897) Bloemen uit Sint-Dominicusgaarde. St-Augustinus’ Maatschappij.
– Meijer, G.A. (1899) De H. Hyacinthus. Malmberg.
– Meijer, G.A. (1901) Het Dominicaner Klooster te Zwolle.1 [1. niet in den handel] Nijmegen: L.C.G. Malmberg.
– Meijer, G.A. (1904-5) Katholiek Nijmegen. Historische bijdrage voor de vereeniging “Oppidum Batavorum” te Nijmegen. Nijmegen: Kloosterman.
– Meijer, G.A. (1907) Het Jacobijnenklooster te Groningen.
– Meijer, G.A. (1908) Het Jacobijnenklooster te Leeuwarden.
– Meijer, G.A. & Brouwer, J.(1908) Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis. Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
– Meijer, G.A. (1909) De Dominicanen-Statie te Leeuwarden.
– Meijer, G.A. (1910) Studiën over de Dominicanen-Orde. Waanders.
– Meijer, G.A. (1910) Necrologie J.J.A. Hoogland, Ord. Pread. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 36 (3e aflevering), 406-408.
– Meijer, G.A. (1911) De voormalige Dominicanen-Statie te Groningen.
– Meijer, G.A. & Huntjens, V. (1911) Chronicon abbreviatum Conventus Mosae Trajectensis Ordinis Praedicatorum. Imp. Leiter-Nypels.
– Meijer, G.A. & Moulaert, P.B. (1911) Chronicon conventus Sittardiensis Ordinis Praedicatorum. Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
– Meijer, G.A. (1912) Gedenkboek van de Dominicanen in Nederland 1803-1910. Nijmegen: Kloosterman.
– Meijer, G.A. (1914) Geschiedkundig overzicht.
– Meijer, G.A. (1916) De Paters Dominicanen te Schiedam: 1616-1916. Rebers.
– Meijer, G.A. (1916) De katholieken te Zwolle tijdens den Munsterschen krijg. Versl. en Meded. VORG, 32, 105-158.
– Meijer, G.A. (1917) De paters Dominicanen te Utrecht. Uitgegeven bij gelegenheid van het zevende eeuwfeest van Sint Dominicus.
– Meijer, G.A. (1918) De Emmanuelshuizen te Zwolle. Versl. en Meded. VORG, 35, 13-30.
– Meijer, G.A. (1919) De Jezuieten-kerkjes te Zwolle. Versl. en Meded. VORG, 36, 19-53.
– Meijer, G.A. (1920) Over de portretten van Thomas a Kempis. Versl. en Meded. VORG, 37, 13-16.
– Meijer, G.A. (1920) Het Busch-klooster te Zwolle. Versl. en Meded. VORG, 37, 86-103.
– Meijer, G.A. & Waeijer, A. (1921) Nopende het Aerts-priesterschap van Swolle naer de beroerten deser Nederlanden mitsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen. Wed. J. R. van Rossum.
– Meijer, G.A. (1921) Zwolse Aflaatbrieven. Arnhem, S. Gouda Quint.
– Meijer, G.A. (1921) Geschiedkundig verslag van het Dominicanen-klooster te Sittard ten jare 1707.
– Meijer, G.A. (1921) De H. Mis. Liturgische aanteekeningen. Mosmans.
– Meijer, G.A. (1921) Werkkring der jezuieten buiten Zwolle. Versl. en Meded. VORG, 38, 117-144.
– Meijer, G.A. (1922) Bloemlezing uit de Derde Orde van Sint-Dominicus. Hekas.
– Meijer, G.A. (1922) Het fraterhuis Hulsbergen bij Hattem. Versl. en Meded. VORG, 39, 127-203.
– Meijer, G.A. (1922) De aflaten. Eene geschiedkundig-dogmatische studie. Romen.
– Meijer, G.A. (1922) St. Dominicus 1221-1921.
– Meijer, G.A. (1924) De Sint-Janskerk te Schiedam 1824-1924. Rebers.
– Meijer, G.A. & Dresch, N.J.M. (1924) Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-Katholiek Weeshuis te Schiedam: 1774-1924. Nieuwe Schiedamsche Courant.
– Meijer, G.A. (1926) De H. Thomas van Aquino. Kerkleeraar en patroon der katholieke scholen. Mosmans.

Category(s): Auteurs

Comments are closed.