Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (1836-1944).

Verzameld en uitgegeven door: Mr. Is. An. Nijhoff 1 [1. Isaac Anne Nijhoff (Arnhem, 26 juli 1795 – Arnhem 20 juni 1863), Studeerde bij ds. Nicolaas Lobry (1766-1818) te Gorinchem/Leeuwarden (1809-1812), Boekhandelaar-uitgever, Archivaris en Geschiedkundig publicist. zn. van Paulus Nijhoff, boekhandelaar-uitgever-drukker (1756-1832) en Maria Sophia Nijhoff-Brouwer (1761-1827). Gehuwd op 17 december 1817 met Martina Cornelia Houtkamp (Voorhout, 1795 – Arnhem, 7 januari 1874), dr. van Martinus Houtkamp en Johanna Ribbers. Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren (zes dochters en drie zonen).
]
, vervolgd door P. Nijhoff 2 [2. Paulus (PauL) Nijhoff (Arnhem, 9 augustus 1821 – Arnhem, 29 november 1867), gymnasium (-1839), medewerker Uitgeverij Is. An . Nijhoff Arnhem (1839-1842), medewerker uitgeverij Joh. Müller Amsterdam (1842-1846), medefirmant uitgeverij Is. An. Nijhoff en Zoon (1853-1867), adjunct-archivaris provincie Gelderland (1849-1863), provinciaal archivaris Gelderland (1863-1867), gemeentearchivaris Arnhem (1864-1867), bibliothecaris openbare bibliotheek Arnhem (1853-?). Zn. van Isaac Anne Nijhoff (1795-1863) en Martina Cornelia Houtkamp (1795-1874). Gehuwd op 31 juli 1850 te Arnhem met Charlotta Abrahamina Carolina van Goor (Arnhem, 22 maart 1822 – Arnhem, 6 januari 1882), dr. van Abraham van Goor (1777-1852), drukker en Charlotte Christine Caroline Bötticher (1785-1855).], Archivaris.

Na het overlijden van P. Nijhoff werd de redactie gevormd door: Prof. Dr. R. Fruin (1868-1899), Prof. Dr. P.J. Blok (1900-1929), Prof. P.R. Muller (1900-1905), Prof. N. Japikse (1913-1944), Prof. Jhr. Dr. P.J. van Winter (1944).

Uitgevers: Is. An . Nijhoff (1836-1852), Is. An. Nijhoff en Zoon P. Nijhoff (1853-1867), Martinus Nijhoff (1868-1894), Wouter Nijhoff (1895-1935).

Werken die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel:
 
– Baron Sloet, L.A.J.W. (1837). Stukken, betrekkelijk de onderhandelingen, in den jare 1615, te Lubek gevoerd, door de afgevaardigden van de Geldersche Hanse-steden en Deventer, met de Duitsche Hanse-steden. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 1, 188-198.
– Molhuijsen, P.C. (1848). Carolus Gallus of De Haan. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 6, 125-161.
– Molhuijsen, P.C. (1854). Procedure over de werken van David Joris. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 9, 246-255.
– Molhuijsen, P.C. (1859). Het stift ter Hunnepe. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe Reeks, 1, 103-112.
– Nijhof, P. (1859). Berigt aangaande het oud archief van de Heerlijkheid Almelo. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe Reeks, 1, 123-158.
– Nijhof, P. (1859). Het huis Rechteren en zijn oud archief. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe Reeks, 1, 229-267.
– Red. (1866). Berigt aangaande den Heer P.C. Molhuijsen. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 2e Reeks, 4, 44-45.
– Bergh, L.Ph.C. van den (1868). Berigt over eenige onbekende bronnen voor de geschiedenis van Overijssel en aangrenzende streken. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 2e Reeks, 5, 59-63.
– Uitterdijk, J.N. (1875). Vervolging van boekdrukkers te Kampen wegens het drukken van fameuse libellen en geuzenliederen, 1566-67. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 2e Reeks, 8, 192-203.
– Flavard de Wolff, A.R. de (1875). Journaal van A.R. de Flavard de Wolff, over de gebeurtenissen te Zwolle, 13-27 November 1813. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 2e Reeks, 8, 234-250.
– Acquoy, J. (1907). De admissie in de ridderschap van Overijssel gedurende de Republiek. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 4e Reeks, 6, 258-276.
– Dalfsen, H. van (1924). Bijdrage tot de Geschiedenis van den overgang van Overijsel. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 6e Reeks, 1, 148-162.
– Sneller, Z.W. (1935). Het bedrijf der Thorbeckes te Zwolle in de achttiende eeuw.3 [3. Met 2 platen] Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 7e Reeks, 5, 209-222.
– Sneller, Z.W. (1938). Rotterdamsche poorters te Deventer en te Wilsnack anno 1430. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 7e Reeks, 9, 55-84.
– Doornink, G.J. (1938). Bijdrage tot de wording van het Oversticht. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 7e Reeks, 9, 244-262.
– Diermanse, P.J.J. (1941). Kamper-uien. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 8e Reeks, 2, 277.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.