OVER>

OVER> is een uitgave van Het Oversticht en word verspreid onder de donateurs van Het Oversticht, bestuurders en ambtenaren van de provincie Overijssel, de Overijsselse gemeenten en de gemeenten Dronten, Lelystad en Noordoostpolder, leden van de welstandscommissies, architecten, stedenbouwkundigen en overige relaties van het Oversticht.

Voor meer info klik hier.

– Jubileumpublicatie Ruimtelijke Kwaliteit in Ontwikkeling. 90 jaar Het Oversticht.
 
– Achtenveertigste uitgave OVER> mei 2016.
– Zevenenveertigste uitgave OVER> oktober 2015.
– Zesenveertigste uitgave OVER> maart 2015.
– Vijfenveertigste uitgave OVER> september 2014.
Vierenveertigste uitgave OVER> juni 2014.
Drieenveertigste uitgave OVER> december 2013.
Tweeenveertigste uitgave OVER> september 2013.
Eenenveertigste uitgave OVER> mei 2013.
Veertigste uitgave OVER> december 2012.
Negenendertigste uitgave OVER> september 2012

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.