Rientjes, Mgr. Antonius Egbertus

Mgr. Antonius Egbertus Rientjes (Heino, 12 augustus 1881 – Maarssen, 31 devember 1961), Studie semenarie te Culemborg en Rijssenburg, priester gewijd (1906), Kapelaan te Jutfaas (1906-1911), Kapelaan St. Willibrordus-parochie Utrecht (1911-1923), Pastoor te Hellendoorn (19231 [1. – (1923, 14 mei). Kerknieuws. De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 2e blad. p. 2.]) -1929), Bestuurslid VORG (1925 2 [2. – 1925, 10 juni). Laatste Berichten. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. p. 3.]-1929 3 [3. – 1929, 5 juni). Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. p. 2.]), Pastoor te Maarsen (19294 [4. – (1929, 25 mei). Benoemingen. In het Aartsbisdom. De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad. p. 1.]-1954), Kanunnik (1944 5 [5. – (1944, 8 maart). Kerkelijke benoemingen. Utrechtsche courant: Nieuws- en advertentieblad. p. 2.]) en Erekanunnik (1937 6 [6. – (1937, 11 september). Eere-kanunniken benoemd. De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad. p. 2.]) van het Metropolitaan kapittel van Utrecht, Geheim Kamerheer van Zijne Heiligheid de Paus (1946 7 [7. – (1947, 2 januari). Kan. A.E. Rientjes Geheim-Kamerheer. De tijd: Dagblad voor Nederland, p. 1]), Huisprelaat van Zijne Heiligheid de Paus (1956), Officier in de orde van Oranje-Nassau (Kon. besl. 23 November 1929 no. 288 [8. – (1929, 29 en 30 november). Benoemingen, ontslag, enz. Nederlandsche staatscourant. p. 1.]). Zn van Hendrikus Rientjes (1828-1913), vrachtrijder en Antonia Bosch (1849-1921)

Over Antonius Egbertus Rientjes:
 
– Bouvy, D. (1962). In memoriam mgr. A.E. Rientjes. Nieuws-bulletin KNOB 15, 3
– Geesink, J. (1962). In memoriam MGR A.E. Rientjes. Versln. en medn. VORG, 77, 1-4.
– Lugard jr., G.J. (1963). In memoriam mgr. A.E. Rientjes. Overijssel: jaarboek voor cultuur en historie, 17
– Groot Beumer, T. (1981). Mgr. A.E. Rientjes. Omheining, 1 (3), p. 8-11
 
Werken van Antonius Egbertus Rientjes:
 
– Rientjes, A.E. (1919). Naar de IJsselsteden: Deventer, Kampen Zwolle. Het Gildeboek, 9 [9. Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde. Orgaan van het Sint Bernulphusgilde.]2, p.?
– Rientjes, A.E. (1922). Het Spijkerblok in de Kruisdraging. Het Gildeboek, 5, p.?
– Rientjes, A.E. (1925). De klokken van Hellendoorn. Versln. en medn. VORG, 42, 99-104.
– Rientjes, A.E. (1926). Opschrift en versiering der groote klok te Vriezenveen. Versln. en medn. VORG, 43, 58-60.
– Rientjes, A.E. (1927). De katholieke gemeente op Schokland. Versln. en medn. VORG, 44, 23-34.
– Rientjes, A.E. (1927). Korte levensberichten van de pastooors van Hellendoorn. 10 [10. Overdruk Overijssels Dagblad 1927.]
– Rientjes, A.E. (1927). Bij het gedachtenisfeest in Hellendoorn 1877-1927. 11 [11. Overdruk Overijssels Dagblad 1927.]
– Rientjes, A.E. (1928). De R.K. Kerk op de Ommerschans. Versln. en medn. VORG, 45, 218-220.
– Rientjes, A.E. (1928). „Deye Nye Capelle” in de St. Nicolaaskerk te Kampen in 1526. Versln. en medn. VORG, 45, 255-257.
– Rientjes, A.E. (1929). Het koster- en schoolwezen te Hellendoorn in de XVIIe en XVIIIe eeuw. Versln. en medn. VORG, 46, 42-93.
– Rientjes, A.E. (1929). Uit de geschiedenis van het Oude Dalfsen: Historische opstellen over het Kerspel Dalfsen-Hoonhorst. Met eenige aanteekeningen over de adellijke huizen in de omgeving.12 [12. Overdruk uit: Overijselsch Dagblad 1929.] Zwolle: Overijselsche Courant- en Handelsdrukkerij.
– Rientjes, A.E. (1930). Nijverdal vroeger. [S.l. : s.n.]
– Rientjes, A.E. (1931). Het Katholicisme in Overijssel na 1580. In Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen, Mr. G.J. ter Kuile & R. Schuiling (Reds.), Overijssel (pp. 921-956). Deventer: Kluwer.
– Rientjes, A.E. (1931). Steenen offerblokken in de kerken van den Ham en Borne. Versln. en medn. VORG, 48, 63-65.
– Rientjes, A.E. (1932). Merkwaardige muurschilderingen in de groote kerk te Deventer. Het Gildeboek, 15, p.?
– Rientjes, A.E. (1932). Een huiszegen of bezweringsgebed uit de 17e eeuw. Versln. en medn. VORG, 49, 51-55.
– Rientjes, A.E. (1932). Oud Heino en omgeving. 13 [13. Overdruk Overijssels Dagblad 1931-1932.]
– Rientjes, A.E. (1932). De doopvont te N. Loosdrecht. [S.l. : s.n.]
– Rientjes, A.E. (1932). Uit de geschiedenis van de Marke en Schoutampt van Heino. Zwolle: Overijsselsche Courant-drukkerij.
– Rientjes, A.E. (1933). De Sint Anna Vicarie en Gilde in Hellendoorn. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 57 (1e aflevering), 95-96.
– Rientjes, A.E. (1933). Oud-Hellendoorn en omgeving. 14 [14. Overdruk Overijssels Dagblad 1932-1933.]
– Rientjes, A.E. (1933). Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht: catalogus der schilderijen. [Utrecht]: [Aartsbisschoppelijk Museum?].
– Rientjes, A.E. (1934). Het Kerkdorp Haarle. Zwolle: Overijsselsche Courant en Handelsdrukkerij.
– Rientjes, A.E. (1934). Oude klokken in Salland. Versln. en medn. VORG, 50, 102-120.
– Rientjes, A.E. (1935). De monumenten van Twente. Het Gildeboek, 18, p.?
– Rientjes, A.E. (1935). Oud Olst en omgeving. 15 [15. Overdruk Overijssels Dagblad 1934-1935.]
– Rientjes, A.E. (1935). Uit de geschiedenis van het oude Wijhe.16 [16. Overdruk Overijssels Dagblad 1935.] Zwolle: Overijsselsche Courant-drukkerij.
– Rientjes, A.E. (1935). Het kerspel Olst en omgeving. [S.l.: s.n.]
– Rientjes, A.E. (1936). Het scholtenhuis te Raalte. Versln. en medn. VORG, 52, 102-107.
– Rientjes, A.E. (1942). De holterdijk en het holterdijksgeld. Versln. en medn. VORG, 58, 164-178.
– Rientjes, A.E. (1943). De holterdijk en het holterdijksgeld (aanvullingen). Versln. en medn. VORG, 59, 117-119.
– Rientjes, A.E. (1945). Het oude landschapsschoon in Overijssel. Versln. en medn. VORG, 60, 1-10.
– Rientjes, A.E. & Böcker, J.G. (1947). Het kerspel Jutfaas. Utrecht: St. Gregoriushuis.
– Rientjes, A.E. (1949). Johannes Mensinck, vicaris in Hellendoorn en secretaris van Kardinaal Granvelle. Versln. en medn. VORG, 64, 63-70.
– Rientjes, A.E. (1952). De muurschilderingen in de Lebuinuskerk te Deventer. Versln. en medn. VORG, 67, 47-60.
– Rientjes, A.E. (2005). Op wandel: historische wandelingen door Hellendoorn en omgeving. [Nijverdal]: Uitgeverij Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal.

 
 
– Hul, R.M. van ’t. (juni, 2019) Bibliografie van Mgr. Antonius Egbertus Rientjes (Heino, 12 augustus 1881 – Maarssen, 31 devember 1961).

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.