Rijpma, Enneus (1879-1946)

Enneus Rijpma (Nijkerk (Fr.), 10 april 1879 – Amsterdam, 12 augustus 1946), leraar L.S. Zwolle, leraar L.s. Amsterdam, leraar Gymnasium en H.B.S. Kampen, leraar 1ste H.B.S. m. 3.-j.c. Weteringschans Amsterdam (1914-), leraar 4e H.B.S. m. 5-j.c. Amsterdam, Directeur 4e H.B.S. M. 5-j.c. Amsterdam (1933-). zn. van Pieter Rijpma, landbouwer en Wikje Douma. Gehuwd op 11 juli 1907 te met Geerdine Jetskaline Schuringa.
Promoveerde op donderdag 8 mei 1924 bij Prof. Dr. Hajo Brugmans 1 [1. Hajo Brugmans (Groningen, 5 maart 1868 – Amsterdam, 6 december 1939). historicus, Hoogleeraar Universiteit van Amsterdam (1903-1938). Zn van Izaak Johannes Brugmans, koopman en assuradeur, en Catharina Haijona Napjus zie voor meer info: Brugmans, Hajo (1868-1939)] op een proefschrift: “De Ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreekd 1600: Vooral in de laatste jaren der zestiende eeuw.

Over Enneus Rijpma:
 
– (1938). Rijpma, Enneus In H.P. van den Aardweg (Red.). Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (pp. 1274-1275) Amsterdam: Van Holkema & Warendorf N.V.
 
Werken van Enneus Rijpma:
 
– Rijpma, E. (1924) De Ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600: Vooral in de laatste jaren der zestiende eeuw. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam). Groningen/ Den Haag: J.B. Wolters U.M.

Category(s): Auteurs

Comments are closed.