Spreen, Hendrik (1942-2015)

Drs. Hendrik (Henk) Spreen (Onderdendam, 19 oktober 1942 – Steenwijk, 4 november 2015), HBS -A; Rijks HBS Warffum (-1960), Hoofdakte; Rijkskweekschool Appingedam (1960-1966), Onderwijzer Openbare Lagere School Lienden (1966-1973), leraar geschiedenis Rijks HBS later RSG Tromp Meesters Steenwijk (1973-2002), bestuurslid Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (1984-2015). Lid in de Orde van Oranje-Nassau (27 april 2001). zn van Berend Spreen en Derkje Siegers

docent geschiedenis RSG Tromp Meesters Steenwijk.

Over Drs. Hendrik Spreen:
 
– Tuin, J.D. van der (2016). Drs. H. Spreen, dienaar van de geschiedschrijving (1942-2015) Old Steenwiek, 33 (1), 38-40.
– Tuin, J.D. van der (2016). Leven en werk van historicus drs. H. Spreen (1942-2015). Steenwijk: Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.
 
Werken van Drs. Hendrik Spreen:
 
– Spreen, H. (1986). De belastingen en inkomsten van de stad Steenwijk voor 1795.
Old Steenwiek, 3 (2), 43-47.
– Spreen, H. (1987). Wonen in Steenwijk. Old Steenwiek, 4 (1), 4-12.
– Spreen, H. (1988). Kerkelijke en burgerlijke bewegingen in Steenwijk 1745-1750.1 [1. Deze scriptie was de basis voor de promotie op 2 oktober 1989 bij Prof. Arend Hendrik Huussen jr. tot doctorandus aan de Rijsuniversiteit Groningen.] (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Spreen, H. (1991). Gezondheidszorg in Steenwijk (1890-1900). Old Steenwiek, 8 (2), 57-63.
– Spreen, H. (1992). De verovering van Steenwijk door Prins Maurits en Graaf Willem Lodewijk in 1592. Old Steenwiek, 9 (3), 1-48.
– Spreen, H. (1993). De voormalige ambachtsgilden in Steenwijk. Old Steenwiek, 10 (1), 10-27.
– Spreen, H. (1993). Twee gevelbeelden in Steenwijk. Old Steenwiek, 10 (3), 89-96.
– Spreen, H. & Spreen-Valentijn, C. (1994) Vijftig jaar geleden: Duitse schanddaden in Steenwijk e.o. door het Einsatzkommando-Stiller in de herfst van 1944. Old Steenwiek, 11 (4), 117-151.
– Spreen, H. (1995). Steenwijk in 40-45: Een historisch document.2 [2. Uitgegeven in opdracht van de Gemeente Steenwijk.] Steenwijk: Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.
– Spreen, H. (1995). De tragedie van Mej. J.H. de Vries. Old Steenwiek, 12 (3)
– Spreen, H. (1995). De oorlogsperiode (1940-1945). Old Steenwiek, 12 (3)
– Spreen, H. (1996). Het winkelgebied in het historische stadsdeel van Steenwijk. Old Steenwiek, 13 (1), 4-7.
– Spreen, H. (1996). Willem Bogtman: een artistieke duizendpoot (1882-1955). Old Steenwiek, 13 (4), 70.
– Lanting, T.J., Spreen, H. & Stoffers, J.L. (1997). 75 jaar Christelijk onderwijs in Steenwijkerwold (1922-1997). Steenwijkerwold: Ver. Protestants Christelijk Basisonderwijs.
– Spreen, H. (1997). Koninklijk bezoek aan Steenwijk in 1913. Old Steenwiek, 14 (1), 9-13.
– Spreen, H. (1997). 1922: Een nieuwe christelijke school in Steenwijkerwold. Old Steenwiek, 14 (4), 86-99.
– Spreen, H. (1999). Burgerlijke bewegingen in Steenwijk. Overijsselse Historische Bijdragen, 114, 51-76.
– Spreen, H. & Tuin, J.D. van der (Hoofdreds.). (1999) Stad en wold: De gemeenten Steenwijk en Steenwijkerwold in de twintigste eeuw. Steenwijk: Hovens Gréve.
– Laar, G.M., Spreen, H., Tiesnitsch, J. & Tuin, J.D. van der (1999). Steenwijk Vestingstad: Een terugblik voor de toekomst.3 [3. Uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van de Historische Vereniging.] Steenwijk: Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.
– Leidelmeijer, F. & Spreen, H. (1999). Kunstnijverheid in de stijl van de Amsterdamse School en Art Deco uit de ateliers van de familie Bogtman.4 [4. Uitgegeven bij de tentoonstelling van 25 sep. 1999 t/m 16 jan. 2000.] Bergen: Museum Kranenburgh.
– Spreen, H. (1999). Eens werd de kermis Steenwijk noodlottig ..? Old Steenwiek, 16 (1), 36.
– Spreen, H. (1999). Rechtspraak in Steenwijk in vroeger tijden. Old Steenwiek, 16 (2), 58-62.
– Spreen, H. (1999). Rond de Markt van Steenwijk. Old Steenwiek, 16 (3), 73-75.
– Spreen, H. (1999). De Steenwijker vesting en wallen. Old Steenwiek, 16 (4), 124.
– Spreen, H. (2000). De kweste Rauke Wybes. Old Steenwiek, 17 (3), 67-69.
– Spreen, H. & Laar, G.M. (2003). Johan van den Kornput en het beleg en ontzet van Steenwijk in 1580-1581. Steenwijk: Gemeente Steenwijkerland.
– Spreen, H. (2003). Pas op voor paarden ….. Old Steenwiek, 20 (1), 31-32.
– Spreen, H. (2003). Een moord in het Onnaseveld. Old Steenwiek, 20 (1), 25-27.
– Laar, G.M. & Spreen, H. (2004). Van Ambachtsschool tot RSG: Honderd jaar openbaar, neutraal-bijzonder en buitengewoon onderwijs in Steenwijk. Steenwijk: RSG.
– Spreen, H. (2004). Twee oude foto’s. Old Steenwiek, 21 (2), 70-72.
– Spreen, H. (2004). Op en om de Steenwijker Kamp door de eeuwen heen. Old Steenwiek, 21 (3), 74-140.
– Spreen, H. (2005). Commotie om een Steenwijker ettertje. Old Steenwiek, 22 (1), 19-22.
– Spreen, H. (2005). Kindertransporten en evacuees in de laatste vier maanden van de oorlog. Old Steenwiek, 22 (2), 26-28.
– Kummer, P.J., Westerink, G. (Eindreds.), Spreen, H. (2006). Willem Bogtman (1882-1955): De veelzijdige glazenier.5 [5. Reeks: Kunst en cultuur in Steenwijkerland; Deel 2.] Kampen: IJsselacademie.
– Spreen, H. (2006). Verkiezingen, politieke partijen en hun wensen voor 1919. Old Steenwiek, 23 (2), 59-70.
– Spreen, H. (2006). Sint Ursela en de Elfduizend. Old Steenwiek, 23 (4), 135-140.
– Spreen, H. (2006). Glaskunst in Steenwijk: Expositie over het leven van Willem Bogtman. Steenwijk: Stadsmuseum.
– Spreen, H. (2006). De sierkunstenaar en glazenier Willem Bogtman (1882-1955). Steenwijk: Stadsmuseum Steenwijk.
– Spreen, H. & Tuin, J.D. van der (2006). Ds. J. ter Steege (1936-2006) als geschiedschrijver. Old Steenwiek, 23 (4), 114-121.
– Spreen, H. (2007). De sociaal-economische situatie in de eerste helft van de achttiende eeuw in Noordwest-Overijssel. Old Steenwiek, 24 (4), 174-180.
– Bekhof, J. & Spreen, H. (2007). In rook opgegaan: Expositie over de sigaren- en tabaksindustrie.6 [6. Expositie 9 juni – 2 november 2007.] Steenwijk: Stadsmuseum Steenwijk.
– Spreen, H. (2008). Adolf le Comte (1850-1921) en De Lente in Rams Woerthe. Old Steenwiek, 25 (1), 9-16.
– Spreen, H. (2008). Het middeleeuwse kerkportaal.. Old Steenwiek, 25 (3), 102-107.
– Spreen, H. (2009). Een nieuw gemeentewapen in het begin van de jaren vijftig. Old Steenwiek, 26 (1), 2-11.
– Spreen, H. (2009). Wonen in Steenwijk: van rendierjagers tot 2030. Old Steenwiek, 26 (2), 20-40.
– Spreen, H. (2010). Hidde Jan Rijkeboer, een uit Steenwijk afkomstige verzetstrijder (1909-1944). Old Steenwiek, 27 (2), 63-72.
– Spreen, H., Steenstra, J.A., Tiesnitsch, J. & Tuin, J.D. van der (2013). De canon van Steenwijkerland: Veertig vensters op de geschiedenis van de gemeente. Kampen: IJsselacademie.
– Spreen, H. (2013). Dolle Dinsdag 1944 in het Land van Vollenhove. Old Steenwiek, 30 (2)
– Spreen, H. (2013). De sinds half januari vermiste Arend Klee. Old Steenwiek, 30 (2)
– Spreen, H. (2013). Wat we toen nog niet wisten. Old Steenwiek, 30 (2)
– Spreen, H. (2014). Een Nederlands Arbeidsdienstkamp bij Steenwijk. Old Steenwiek, 31 (2), 35-48.
– Spreen, H. (2014). Twee teruggevonden beelden. Old Steenwiek, 31 (3), 98-101.
– Spreen, H. (2015). Huisvrouw in oorlogstijd. Old Steenwiek, 32 (2), 34-43.
– Spreen, H. (2015). Tabaksmisère. Old Steenwiek, 32 (2), 44-47.
– Spreen, H. (2015). Enige facetten uit de historie van de politie in Steenwijk tot omstreeks 1948. Old Steenwiek, 32 (3), 88-101.

– Hul, R.M. van ’t. (april, 2019) Bibliografie van Drs. Hendrik Spreen (1942-2015).

Category(s): Auteurs

Comments are closed.