Coster, Willem (Wim)

Willem (Wim) Coster (Staphorst, 7 december 1953), historicus, hoofdredacteur MijnStadMijnDorp1 [1. MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel verscheen als tijdschrift voor de geschiedenis van Overijssel dat werd uitgegeven van 2010 tot 2013 en ging verder als website MijnStadMijnDorp] (2010-2013).

Werken van Willem (Wim) Coster:
 
– Coster, W. (2018). Het wolfsmeisje: De zoektocht naar een verdwenen kind uit de achttiende eeuw. Amsterdam: Uitgeverij Balans.
– Coster, W. (2017). Zwollerkerspel: een gordel van blauw en groen rondom de stad Zwolle. Zwolle: Waanders Uitgevers.
– Coster, W. (2016). De barones en de dominee: Een verboden liefde in de negentiende eeuw. Amsterdam: Uitgeverij Balans.
– Coster, W., Coomans, A. & Gasenbeek, B. (Reds.) (2014). In het licht van de wereldliteratuur: Een humanistische bloemlezing. Breda: Papieren Tijger.
– Coster, W. & Adams, K. (2014). ‘Al helpende dien ik de overwinning’: over militairen en hun verpleegkundige uniformen. In C. aan de Stegge, C.Th. Bakker, K. de Leeuw (Reds.), Handen uit de mouwen : 150 jaar verpleegkundig uniform in Nederland (pp. 72-85; 138-139). Amersfoort: SHVB.
– Coster, W. (2013). Het Zwolle Boek: Palet van een rijke geschiedenis. Zwolle: Waanders Uitgevers.
– Coster, W. (2013). Pierewaaien op Nova Zembla. Nederland & De Russen.2 [2. Herziene en uitgebreide uitgave van Hollandski, 2003] Zwolle: Molenberg B.V. H.O.D.N. Epos Press.
– Coster, W. (2012). Twee eeuwen Van Sonsbeeck en Van Voorst tot Voorst. MijnStadMijnDorp, 3 (4), 18-21.
– Coster, W. (2012). Joods werkkampen in Staphorst en Rouwveen. MijnStadMijnDorp, 3 (4), 14-15.
– Coster, W. (2012). Hof Espelo: Twents kroonjuweel van Landschap Overijssel. MijnStadMijnDorp, 3 (3), 22-23.
– Coster, W. (2012). Vermist, maar niet vergeten. MijnStadMijnDorp, 3 (2), 20-21.
– Coster, W. (2012). Naar de plek van…: Reddeloos naar beneden. MijnStadMijnDorp, 3 (2), 8-10.
– Coster, W. (2011). De fascinatie van: Meer dan een eeuw tellen, tikken en toetsen. MijnStadMijnDorp, 2 (5), 32.
– Coster, W. (2011). Leven met het verleden op en om het erf. MijnStadMijnDorp, 2 (5), 30-31.
– Coster, W. (2011). Uit de beeldbank: De geur van Buisman. MijnStadMijnDorp, 2 (3), 8.
– Satink, M. & Coster, W. (2011). Wehkamp schuur in Slagharen werd ‘uw warenhuis thuis’. MijnStadMijnDorp, 2 (2), 10-15.
– Coster, W. (2011). Uit de beeldbank: Elf dames zonder enig spoor. MijnStadMijnDorp, 2 (2), 8.
– Coster, W. & Kraats, K.G.F van der (2011). De rekrutering van het corps: Een vergelijkend onderzoek naar de leden van de rechtbanken te Rotterdam en Zwolle, 1814-2011. In M. W. van Boven & P. Brood (Reds.), Tweehonderd jaar rechters (pp. 113-152; 383-384). Hilversum: Verloren.
– Coster, W. (2011). Twee eeuwen recht en wet: Het arrondissement Zwolle-Lelystad in fasen, facetten en figuren. Zutphen: WalburgPers.
– Coster, W. & Hove, J. ten (Reds.). (2011). Overijssel. Plaatsen van herinnering Amsterdam/Zwolle: Bert Bakker/Historisch Centrum.
– Coster, W. (2010). Twee soorten van liberalisme: Thorbecke en Sloet tot Oldhuis ‘aan de hefboom tot welvaart’ De negentiende eeuw, 3 [3. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw]34 (5), 14-15.
– Coster, W. (2010). Een leven vol spanning. MijnStadMijnDorp, 1 (6), 28-29.
– Coster, W.4 [4. Met medewerking van Jouk Huisman, Minie Buit en Jan Grolleman.] (2010). Nieuwe toekomst voor een verloren verleden? MijnStadMijnDorp, 1 (1), 10-11.
– Coster, W. (2010). A.J. Brusse fotografeerde ‘álles, óveral, áltijd’. MijnStadMijnDorp, 1 (3), 24-27.
– Coster, W. (2010). In de werkplaats van de geschiedenis: Terugblikken vanuit filmblik. MijnStadMijnDorp, 1 (1), 10-11.
– Amsman, M. & Coster, W. (2010). In de werkplaats van de geschiedenis: ‘Als je deze brief ontvangt, liefste vrouw, dan zal ik er al niet meer wezen.’ MijnStadMijnDorp, 1 (1), 13-15.
– Coster, W. (2010). In de werkplaats van de geschiedenis: Op weg met de Canon van Overijssel. MijnStadMijnDorp, 1 (1), 16.
– Coster, W. & Siemerink, B. (2010). Darius Dhlomo: Voetballer, bokser, muzikant, activist. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers/Het Sporthuis.
– Coster, W. (met Boldewijn, B., Eissen, J., Hoogeveen, B. & Luten, H.). (2010). Canon van Staphorst, IJhorst en Rouveen: Een geschiedenis in vijftig vensters. Staphorst: Historische Vereniging.
– Coster, W. (2009). Van Zwolle naar Westerbork en verder. Zwolle: Historisch Centrum Overijssel.
– Coster, W. (2008). Zeven eeuwen werken met water 1308–2008. Zwolle: Waterschap Groot Salland.
– Coster, W. (2008). Baron op klompen: Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884): aan de hefboom tot welvaart.5 [5. Jaarboek Historia agriculturae, 40.] Wageningen: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut.
– Coster, W. (2007). Een adelijke buitenstaander: Bartholomeus Willem Anne Elisa baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884). In A.J. Gevers (Red.).
Mensen van adel: Beelden, manifestaties, representaties.6 [6. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007. Reeks: Adelsgeschiedenis, 4. Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis]
(pp. 165-177). Hilversum: Verloren.
– Coster, W. (Red.) (met Bert Looper.). (2005). De Overijsselse geschiedenis in meer dan 100 verhalen. Amsterdam: Van Gennep.
– Coster, W. (2005). Enschede: de spinnerij van Jannink & Zn: de Twentse textielstakingen (1931-1932). In W. van den Doel (Red.). Nederland in de twintigste eeuw.[reeks: Plaatsen van Herinnering.[/ref] (pp. 44-57). Amsterdam: Bakker.
– Coster, W. & Visser, W.D. (Reds.). (2005). Herdenken en verwerken: symposium over publiek geheugen en persoonlijke herinnering Utrecht: Cogis, kenniscentrum vervolging, oorlog & geweld.
– Coster, W. (2004). Het Kleine of Oldeneler Veer: Een geschiedenis van eeuwen over de IJssel.7 [7. HCO reeks, 2.] Zwolle: Historisch Centrum Overijssel.
– Coster, W. & Jong, J. de (2004). De Veerallee: Een rondgang door de wijk en de tijd. Zwolle: Waanders.
– Coster, W. & Jager, J. (2003). ‘Hollandski’ Russische invloeden op de Nederlandse taal (en andersom).8 [8. Ingeleid door Peter d’ Hamecourt.] Utrecht: Het Spectrum.
– Coster, W. (m.m.v. studenten van Landstede en Christelijke Hogeschool Windesheim.). (2003). Hollandse Nieuwe in Zwolle. Een multi-culinaire geschiedenis. Zwolle: Historisch Centrum Overijssel.
– Coster, W. (2003). Metamorfoses: Een geschiedenis van het Gymnasium Celeanum. Zwolle: Waanders.
– Coster, W. (2002). Werd vervolgd: Een oude dienstmakker. Zwols Historisch Tijdschrift, 19 (2), 73-74.
– Coster, W. & Mooijweer, J. (2003). “Uit den ash kolk der vergetelheid”: Geschiedenis van de stad Hasselt 1252-2002.9 [9. Publikaties van de IJsselakademie, 164.] Kampen: Stichting IJsselacademie.
– Coster, W. (2002). Leven met het water in de IJsseldelta: Een waterschapsgeschiedenis. Kampen: IJsselacademie.
– Coster, W. (2001). Kort krediet: Een geschiedenis van de Bank van Lening, de Kredietbank en de Stadsbank van Zwolle, 1636-1999. Zwolle: Waanders.10 [10. Uitgegeven in samenwerking met Gemeente Zwolle en Historisch Centrum Overijssel.]
– Coster, W. (2001). Een kleine staalkaart van het Zwols industrieel erfgoed.11 [11. Zwolse historische reeks, 2.] Zwolle: Zwolse Historische Vereniging.
– Coster, W. (2001). Carnaval in Sassendonk: 4 x 11 jaar rond De Eileuvers. Kampen: IJsselacademie.
– Coster, W. (2000). De ooievaar en de eileuver. Zwols Historisch Tijdschrift, 17 (4), 127.
– Coster, W. (2000). Een oude dienstmakker. Zwols Historisch Tijdschrift, 17 (4), 133.
– Coster, W. (2000). In de schaduw van de stad. De geschiedenis van de Gemeente Diepenveen. Deel 2.12 [12. Deel I door Jan ten Hove.] Kampen: IJsselacademie.
– Coster, W. (1999). Omtrent de Vechtlanden: Waterschapsgeschiedenis in Noordoost Overijssel.13 [13. Herinneringsboek van het Waterschap “De Vechtlanden”] Zwolle: Waanders.
– Coster, W. (Red.). (1999). Zwartsluis aan ’t Zwarte Water: Een geschiedenis sinds 1800.14 [14. Herinneringsboek van de Gemeente Zwartsluis. In samenwerking met de Historische Vereniging Zwartsluis.] Zwartsluis: Historische Vereniging Zwartsluis.
– Coster, W. (1999). Vijftien jaar Zwols Historische Vereniging. Zwols Historisch Tijdschrift, 16 (1), 29-30.
– Coster, W. (1997). Zwolle en de land- en tuinbouw. Zwols Historisch Tijdschrift, 14 (4), 112-121.
– Coster, W. (met Courtz, J., Uitslag, J. & Wolde, J. de). (1996). Tussen Dedemsvaart, Reest, Meppeler Diep en Zwarte Water: Schouwen in het verleden van het Waterschap Benoorden de Dedemsvaart.15 [15. met foto’s van Joos Lensink en illustraties van Frans van de Vrande.] Zwolle: Waanders.
– Coster, W. (1996). Overijssel op het land: Een geschiedenis van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij 1871-1996.16 [16. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij. Met foto’s van Ger Dekkers en Joos Lensink.] Zwolle: Waanders.
– Coster, W., Huijsmans, & Otten, J. (1996). Russische indrukken: Contacten tussen Zwolle en Rusland. Zwols Historisch Tijdschrift, 13 (1), 8-14.
– Coster, W. (1995) Erfgoed van Overijssel. Deel 1 Sporen van jacht, visserij en landbouw.17 [17. Jaarboeken Overijssel, 1995. Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting tot Bevordering van de Uitgave van Boeken over Overijssel. Met foto’s van Joost Lensink.] Zwolle: Waanders.
– Coster, W. (1994) Bij nacht en ontij: Rampspoed in Overijssel.18 [18. Jaarboeken Overijssel, 1994. Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting tot Bevordering van de Uitgave van Boeken over Overijssel.] Zwolle: Waanders.
– Coster, W. (1993). Van klabak tot regiopolitie. Zwols Historisch Tijdschrift, 10 (4), 111-112.
– Coster, W. (1993). Rechtspraak. Zwols Historisch Tijdschrift, 10 (4), 113-114.
– Coster, W. & Oosterveld, R. (1992). Volksuniversiteit Zwolle 1917-1992: Vijfenzeventig jaar onderwijs en cultuur voor volwassenen. Zwolle: Coster Pers historische publikaties.
– Coster, W. (1989). Æbele Everts Kluwer.19 [19. Uitgever te Veendam en Deventer.] Denker tussen vraag en aanbod (1861-1933). Deventer Jaarboek, 1989, 7-49.
– Coster, W. & Staak, H.D. van der (1989). De lezer tot gemak en mij tot voordeel: Een Arnhems uitgevershuis 1739-1989. Arnhem: Gouda Quint.
– Coster, W. (1982). Inventaris van de archieven van de hervormde gemeente te Eenrum 1616-1966 (1975). In Gebundelde inventarissen Groningen. (pp. 5-121).

– Hul, R.M. van ’t. (maart, 2019) Bibliografie van Willem (Wim) Coster (Staphorst, 7 december 1953).

Category(s): Auteurs

Comments are closed.