Don, Johannes

Johannes Don (Hellevoetsluis, 21 maart 1906 – ’s-Gravenhage, 26 februari 1982). Aangesteld op 1 september 1927 als archiefambtenaar (1 januari 1929 in vaste dienst), gemeentearchivaris (15 februari 1946 – 1 april 1971). Zn. van Jacob Don (1879-1961) en Grietje Bakker (1879-1953). Gehuwd op 6 juni 1935 te Maassluis met Geertruida Brouwer (Maassluis, 30 januari 1905 -), dr. van Dirk Brouwer (1867-1940) en Wilhelmina Spanjersberg (1872-1944).

Over Johannes Don:
 
– Vroom, E. (1982) Ter herinnering aan Johannes Don, 21 maart 1906 – 26 februari 1982. Nederlandsch Archievenblad, 86, 173-175.
 
Werken van Johannes Don:
 
– Don, J. (1932). Vijftig jaren onder de vlag van het christelijk-sociale beginsel.1 [1. Op de omslag: Een halve eeuw onder de vlag van het christelijk sociale beginsel. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van “Patrimonium”, afdeling Kampen] Kampen: J.H. Kok.
– Don, J. (1937). Uit Kampens verleden. Kamper Almanak, 1936/37, 167-175.
– Don, J. (1939). In woelige tijden. Uit Kampens verleden. Kamper Almanak, 1938/39, 159-170.
– Don, J. (z.j.). Verslag over den toestand van het archief, de bibliotheek en het museum der gemeente Kampen over de jaren 1940 – 1944.
– Don, J. (z.j.). Verslag over den toestand van het archief, de bibliotheek en het museum der gemeente Kampen over de jaren 1945 – 1946.
– Don, J. (1949). De Nederl. Hervormde Gemeente op het Kampereiland. Kamper Almanak, 1948/49, 110-120.
– Don, J. (1950). De gasthuizen te Kampen. Opbouw Overijssel, 2 (5-6, sept/dec.), 47-49.
– Don, J. (1954). Kerkelijk leven te Kampen in de Middeleeuwen. Kamper Almanak, 1953/54, 219-242.
– Don, J. (1959). Kampen: Stad Aan De IJssel. Kampen: J.H. Kok N.V.
– Don, J. (1963). De archieven der gemeente Kampen. Deel I Het Oud-Archief. Kampen: Gemeente Kampen.
– Don, J. (1966). De archieven der gemeente Kampen. Deel II Gedeponeerde Achieven. Kampen: Gemeente Kampen.
– Don, J. (1968).2 [2. 1971 (2e druk), 1977 (3e druk), 1978 (4e druk), 1980 (5e druk), 1983 (6e druk), 1994 (7e druk).]. Kampen in oude ansichten deel 1. Zaltbommel: Europese Bibliotheek.
– Don, J. (1969). Das niederländische Kampen als althansische Schiffahrts- und Reederstadt – eine Parallelfall zu Bremen. Bremisches Jahrbuch, 51, 67-83.
– Don, J. (1971). De archieven der gemeente Kampen. Deel III Het Nieuw-Archief. Kampen: Gemeente Kampen.

– Hul, R.M. van ’t. (maart, 2019) Bibliografie van Johannes Don (Hellevoetsluis, 21 maart 1906 – ’s-Gravenhage, 26 februari 1982).

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.