test

Petrikeurboek Lijst van door de 8 wijken gekozene schepenen en raden, 1588-1591,
ontleend aan Petrikeurboek; de hoedanigheid van Schepen of Raad is afgeleid uit het concordaatboek
1588 1589 1590 1591
Polstraat X Beeck S Eenschate S Beeck S Beeck S
X Hurninck R Hurninck S Eenschate R Eenschate S
X Eenschate R Beeck R Hurninck R Hurninck R
Waterstraat X Oldeniel S Heeck S Oldeniel S Heeck S
X Marve S Oldeniel R Marve S Oldeniel R
XX2 Oostendorp R Marve R Heeck R Marve R
Noordenbergstraat X Hugens S Irthe S Hugens S Irthe S
X Irthe R Hugens S Irthe R Hugens S
Bruggen R Bruggen R Bruggen R Hemminck R
Engestraat X Brunsfelt S Brunsfelt S Jacobs S KisteniusS S
X Jacobs S Jacobs R Brunsfelt S Brunsfelt R
ten Stall R ten Stall R ten Stall R Jacobs R
Bisschopstraat X Luesse S Luesse S Pinninck S Olbeke S
Winsem R Hemminck S Luesse R Luesse S
Kreynck R Pinninck R Hemminck R Pinninck R
Overstraat XX3 Hemminck S Olbeke S Kyver S Helm S
Werven S Werven R Oostendorp S Kyver R
XX2 Olbeke R Oostendorp R Olbeke R Oostendorp R
Bergstraat XX2 Kistenius S Kistenius S Kistenius S Walbeke S
X Walbeke R Helm S Walbeke R Cosman S
XX2 Helm R Walbeke R Helm R Bruns R
Assenstraat XX2 Bruns S Cosman S Cosman S Lulofs S
XX2 Pinninck S Bruns R Bruns S v. Rissen R
XX2 Gosman R Kyver R Lulofs R Schutte R

X = personen, in 1588, ’89, ’90, en ’91 gekozen door dezelfde wijk.
XX = personen, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , doch door verschillende wijken.
XX2 = personen, in 1587-’91 gekozen door 2 verschillende wijken.
XX3 = ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 3 verschillende wijken.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.