Woude, Prof. dr. Sape van der

Prof. dr. Sape van der Woude (Harlingen, 13 augustus 1911 – Amstelveen, 3 juni 2001), benoeming tot buitengewoon hoogleraar (Bibliotheekwetenschap) Universiteit van Amsterdam (18 augustus 1967, emeritus 1 september 1976), zn van Remmelt van der Woude, loswerkman (1885-1952) en Antje van der Gaast (1886-1985). Gehuwd met Elizabeth Maria Keijzer (Edam, 31 augustus 1914 – 15 mei 2002), dr. van Abraham Keijzer, houtzager (1878-1956) en Trijntje Simons (1886-)

Werken van Prof. dr. Sape van der Woude:
 
– Woude, S. van der (1947). Johannes Busch: Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam). Edam: Keizer & Van Straaten.
– Woude, S. van der (1949). Het calendarium van Windesheim. In Huldeboek Pater dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M.1 [1. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.] (pp. 465-481). ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
– Woude, S. van der (1953). Acta Capituli Windeshemensis: Acta van de kapittelvergaderingen der congregatie van Windesheim.2 [2. Kerkhistorische studiën behorende bij het Nederlands archief voor kerkgeschiedenis; dl. 6] ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhof.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.