Haga, August

Mr. August Haga (Sneek, 24 augustus 1888 – Zwolle, 14 februari 1970), commies-chartermeester Rijksarchief in Overijssel Zwolle, zn. van Meile Haga (1851-1933) en Geertje Gorter (1855-1936)

Over Mr. August Haga:
 
– Kuile, G.J. ter (1970). In memoriam mr. August Haga (1888-1970) Versl. en Mededel. VORG, 85, XXV-XXXII.
 
Werken van August Haga:
 
– Haga, A. (1926). Het archief van den ambtman van het Stift Essen. Verslagen ’s Rijks Oude Archieven, XLIX (2), 487-500.
– Haga, A. (1927). Herinneringen van den patriot H.T. Ament. Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, 48, 1-26.
– Haga, A. (1927). Het rechterlijk archief der stad Ommen. Verslagen ’s Rijks Oude Archieven, L (2), 769-785.
– Haga, A. (1927). Appèl van sententies, gewezen door den ambtman van het stift Essen. Versl. en Mededel. VORG, 44, 99-105.
– Haga, A. (1928). De afzetting van Derk Doornebus als griffier der Staten. Versl. en Mededel. VORG, 45, 221-231.
– Haga, A. (1928). Het oud-archief der stad Genemuiden. Inventarissen van Rijks- en andere archieven, I, 503-507.
– Haga, A. (1928). Het Rechterlijk Archief der stad Genemuiden. Inventarissen van Rijks- en andere archieven, I, 508-511.
– Haga, A. (1928). De Registers van den 50en penning in Overijssel. Nederl. Archievenblad, XXXV, 228-232.
– Haga, A. (1928). De laatste afstammelingen van het Zutphensch-Zwolsche geslacht van Till. Nederl. Leeuw, XLVI, 202-204.
– Haga, A. (1929). De draaiende zeef: een werk van de duivel. Versl. en Mededel. VORG, 46, 140-146.
– Haga, A. (1929). Archief van den commies der convooien en licenten Cornelis Soeters. Inventarissen van Rijks- en andere archieven, II, 405-411.
blz. 796-807.
– Haga, A. (1929). Fundatie van de St. Anthonis-Vicarie in de kerk te Markelo. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 54 (1e aflevering), 103-107.
– Haga, A. (1929). Schenking aan het St. Stephanus-Altaar in de kerk te Dalfsen. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 54 (1e aflevering), 108-109.
– Haga, A. (1930). Archief van het Huis Gramsbergen. Inventarissen van Rijks- en andere archieven, III, 789-795.
– Haga, A. (1930). Beschrijving van eene verzameling bescheiden, afkomstig van de families Van Riemsdijk en Soeters. Inventarissen van Rijks- en andere archieven, III,
796-807.
– Haga, A. (1930). De Ordonnantie op het recht van successie van 4 October 1805. Nederl. Archievenblad, XXXVIII, 82-87.
– Haga, A. (1930). De registers van ondertrouw, opgemaakt volgens de publicatie van de Provisioneele Representanten van het Volk van Overijssel van 19 Mei 1795. Nederl. Archievenblad, XXXVIII, 93-95.
– Haga, A. (1931). De Rijksarchiefplaats in Overijssel. In. Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen, Mr. G.J. ter Kuile & R. Schuiling (Reds.), Overijssel (pp. 172-184). Deventer: Kluwer.
– Haga, A. (1931). Archief van de Directie van het Scheepsdiep te Kuinre. Inventarissen van Rijks- en andere archieven, IV, 313-318.
– Haga, A. (1931). Uit de geschiedenis der oude provinciale archieven in Overijssel. Nederl. Archievenblad, XXXVIII, 156-171.
– Haga, A. (1931). Aanvullingen en verbeteringen op de Genealogie Sloet. Nederl. Leeuw, XLIX, 112-114.
– Haga, A. (1931). Een merkwaardige leenbrief uit 1388. Versl. en Mededel. VORG, 48, 76-81.
– Haga, A. (1932). Hofboeken en markéboeken in Overijssel. Nederl. Archievenblad, XL, 40-45.
– Haga, A. (1932). De stad en heerlijkheid Gramsbergen. Versl. en Mededel. VORG, 49, 88-140.
– Haga, A. (1933). Een Zwolsche tak van het geslacht Beeldemaker. Nederl. Leeuw, LI, 478-481.
– Haga, A. (1933). Familie-aanteekeningen Sloet tot Plattenburg. Nederl. Leeuw, LI, 388-389.
– Haga, A. (1935). Familie-aanteekeningen van Breda. Nederl. Leeuw, LIII, 124.
– Haga, A. (1935). De nieuwe rechterlijke archieven (1811-1838) en de genealogie. Nederl. Leeuw, LIII, 371-374.
– Haga, A. (1935). Een turbe van Overijsselsch leenrecht. Versl. en Med. Oude Vaderl. Rechtsbronnen, IX (I), 117-118.
– Haga, A. (1936). Heeren en Heerlijkheden in Overijssel. Nederl. Leeuw, LIV, 175-177.
– Haga, A. (1936). Geslacht van Boymer. Nederl. Leeuw, LIV, 128-131 en LV (1937) kol. 24.
– Haga, A. (1936). Bijdrage tot de genealogie van het Overijsselsche geslacht Pafraedt. Nederl. Leeuw, LIV, 300-303.
– Haga, A. (1936). Genealogie van het geslacht Penninck. Nederl. Leeuw, LIV, 340.
– Haga, A. (1937). Geslacht van Boymer. Nederl. Leeuw, LV, 24.
– Haga, A. (1937). Appèl van sententies, gewezen door den ambtman van het stift Essen: aanvulling. Versl. en Mededel. VORG, 53, 138-145.
– Haga, A. (1937). Markecedule van Bergentheim Versl. en Mededel. VORG, 53, 146-149.
– Haga, A. (1937). De draaiende zeef [proces te Goor, 1658]. Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis, XXIX, 125-128.
– Haga, A. (1937). Johan van R(ur)emunde, boekdrukker te Keulen (1538-1543), en te Zwolle (1544-1553). Het Boek, XXIV, 187-191.
– Haga, A. (1937). Fransche vluchtelingen te Kampen na den vrede van Utrecht (1713). Kamper Almanak, 1937-1938, 133-139.
– Haga, A. (1938). Uitleening van doop-, trouw- en begraafboeken. Nederl. Archievenblad, XLVI, 62-65.
– Haga, A. (1938). Agnes van der Ese van Gramsbergen, gravin van Sayn-Witgenstein. Nederl. Leeuw, LVI, 467-469.
– Haga, A. (1938). Familie-aanteekeningen Schimmelpenninck en Tielemans. Nederl. Leeuw, LVI, 553-556.
– Haga, A. (1938). Oude couranten in het archief van Hasselt (Ov.). Het Boek, XXV, 308-310.
– Haga, A. (1938). Hendricus Bosch een Zwolsche kunstschilder te Weenen. Versl. en Mededel. VORG, 54, 167-172.
– Haga, A. (1938). Aanvullingen op de genealogie Sloet. Nederl. Leeuw, LVI, 268-169.
– Haga, A. (1939). Bijdrage tot de genealogie van het Overijsselsche geslacht Bin(c)khorst. Nederl. Leeuw, LVII, 508-517.
– Haga, A. (1939). Van Boecop. Nederl. Leeuw, LVII, 567-569.
– Haga, A. (1939). Van Heiden Hompesch. Nederl. Leeuw, LVII, 575.
– Haga, A. (1940). Staten-resoluties en brieven van omzending in Overijssel. Nederl. Archievenblad, XLVIII, 40-44.
– Haga, A. (1940). De grootmoeder van den dichter Rhijnvis Feith [Geertruid Beekman, geb. Zwolle 1690]. Nederl. Leeuw, LVIII, 43-44.
– Haga, A. (1940). Familie-aanteekeningen van Oldenneel. Nederl. Leeuw, LVIII, 74-76.
– Haga, A. (1940). De oudste generaties van het riddermatig geslacht van Dorth. Nederl. Leeuw, LVIII, 401-407.
– Haga, A. (1940). Bijdrage tot de genealogie van het Overijsselsche geslacht Pafraedt. Nederl. Leeuw, LVIII, 479.
– Haga, A. (1940). Van den Bussche. Nederl. Leeuw, LVIII, 513-514.
– Haga, A. (1941). Van den Bussche. Nederl. Leeuw, LIX, 71.
– Haga, A. (1941). Officiëele bescheiden over Zwolsche drukkers in de vijftiende en het begin der zestiende eeuw. Het Boek, XXVI91-106.
– Haga, A. (1941). De stamvader van het adellijk geslacht Greven, en zijn nakomelingen. Nederl. Leeuw, LIX, 487-490.
– Haga, A. (1942). De stamvader van het adellijk geslacht Greven, en zijn nakomelingen. Nederl. Leeuw, LX, 76-77.
– Haga, A. (1944). Bijdrage tot de genealogie Engelenburg. Nederl. Leeuw, LXII, 143-146.
– Haga, A. (1946). De invloed van de revolutie van 1795 op de rechterlijke organisatie in Overijssel Versl. en Mededel. VORG, 61, 88-101.
– Haga, A. (1948). Repertorium op de leenprotocollen van het huis Heeckeren (bij Goor) (1647-1797), Deventer: Deventer boek- en steendrukkerij.
– Haga, A. (1948). Van Botten [Zwolle ca. 1574-ca. 1686]. Nederl. Leeuw, LXV, 361-363.
– Haga, A. (1949). Willekeuren der marke Herxen (1444) Versl. en Mededel. VORG, 64, 121-128.
– Haga, A. (1950). De oudste generaties van het geslacht Twent.
Nederl. Leeuw, LXVII, 229-231.
– Haga, A. (1950). Van den Clooster. Nederl. Leeuw, LXVII, 347-349.
– Haga, A. (1950). Zwolle en het veemgericht. Versl. en Mededel. VORG, 65, 60-83.
– Haga, A. (1951). Provinciale operateurs Versl. en Mededel. VORG, 66, 209-213.
– Haga, A. (1951). De inventarisering der nieuwe rechterlijke archieven. Nederl. Archievenblad, LV, 70-75.
– Haga, A. (1951). Varia. Versl. en Mededel. VORG, 66, 229-231.
– Haga, A. (1953). Het beheer der Sallandsche goederen van het stift Essen (W.) Versl. en Mededel. VORG, 68, 43-68.
– Haga, A. (1953). De Armenkamer (te Kampen) in proces voor het landgericht van Delden, 1630-1634. Kamper Almanak, 1953-1954, 211-218.
– Haga, A. (1954). Bijdrage tot de genealogie van Wijnbergen. Nederl. Leeuw, LXXI, 48-60.
– Haga, A. (1955). Het geslacht van Arnhem te Zwolle. Nederl. Leeuw, LXXII, 120-121, 389-390.
– Haga, A. (1957). Een herziening van de stamreeks van Coeverden. Nederl. Leeuw, LXXIV, 3-19.
– Haga, A. (1958). Van Egmond tot den Luchtenberg [Olst, 1598-1722]. Nederl. Leeuw, LXXV, 517-523.
– Haga, A. (1958). Wie was Elisabeth van Wijnbergen? De Navorscher, XCVII, 95-98.
– Haga, A. (1959). De havezate Windesheim Versl. en Mededel. VORG, 74, 47-61.
– Haga, A. (1960). Ridderschap en hoveluden in Overijssel Versl. en Mededel. VORG, 75, 49-57.
– Haga, A. (1963). Burgers van Vollenhove (1494-1820). Jaarboek Centraal Bureau Genealogie, XVII, 143-168.
– Haga, A. (1964). Het compendium van acta der Overijsselse synoden van ds Arnoldus Rotterdam teruggevonden Versl. en Mededel. VORG, 79, 63-69.

 
– Hul, R.M. van ’t. (december, 2018) Bibliografie van Mr. August Haga (Sneek, 24 augustus 1888 – Zwolle, 14 februari 1970).

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.