Bijlage bij hoofdstuk 3


Bijlage bij hoofdstuk 3

De verdeling van de Hoofdelijke Ontslag over de dorpen/wijken binnen de gemeente Staphorst

Tabel 1: Het aantal belastingplichtigen per dorp/wijk binnen de gemeente Staphorst in 1830 ingedeeld naar belastingklassen (1 t/m 9)
 

Dorp/wijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal 1
IJhorst 1 6 4 3 3 4 3 2 14 40
Rouveen 5 11 11 31 45 55 57 43 258
Hamingen 2 1 3 2 1 9
Hesselingen 1 1 1 1 2 1 2 9
Leijen 1 2 1 6 10 20
Overlankhorst 1 1 2 1 3 1 1 10
Bergerslag 7 4 4 2 10 11 21 20 79
BuIIingerslag 4 7 5 5 15 17 9 62
Achthoevenslag 1 3 1 1 5 11 18 8 48
Middenwoldigerslag 1 1 2 1 13 16 15 21 70
Overige 1 3 2 4 6 16
Totaal 2 1 23 28 31 47 90 122 144 135 621

 
Tabel 2: Percentages belastingplichtigen per dorp/wijk binnen de gemeente Staphorst in 1830 ingedeeld naar belastingklassen (1 t/m 9)\
 

Dorp/wijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal 1
IJhorst 2,5 15,0 10.0 7,5 7,5 10,0 7,5 5,0 35,0 6,4
Rouveen 1,9 4,3 4,3 12,0 17,4 21,3 22,1 16,7 41,5
Hamingen 22,2 11,1 33,3 22,2 11,1 1,4
Hesselingen 11,1 11,1 11,1 11,1 22,2 11,1 22,2 1,4
Leijen 5,0 10.0 5,0 30.0 50.0 3,2
Overlankhorst 1 1 2 1 3 1 1 10
Bergerslag 8,9 5,1 5,1 2,5 12,7 13,9 26,6 25,3 12,7
Bullingerslag 6,5 11,3 8,1 8,1 24,2 27,4 14,5 10
Achthoevenslag 2,1 6,3 2,1 2,1 10,4 22,9 37,5 16,7 7,7
Middenwoldigerslag 1,4 1,4 2,9 1,4 18,6 22,9 21,4 30,0 11,3
Overige 6,3 18,8 12,5 25,0 37,5 2,6
Totaal 2 0,2 3,7 4,5 5,0 7,6 14,5 19,6 23,2 21,7 100%

NB: In de tabel staat van elk dorp/wijk hoeveel procent van de belastingplichtigen in dat dorp/ die wijk in elk van de belastingtarieven vallen. (Bijvoorbeeld: 2,5 % van de IJhorster belastingplichtigen valt onder de eerste belastingklasse)
Totaal 1: Het aantal belastingplichtigen per dorp/wijk als percentage van het totaal aantal belastingplichtigen. (Bijvoorbeeld: de IJhorster belastingplichtigen vormen 6,4 % van het totaal aantal belastingplichtigen.
Totaal 2: Het percentage belastingplichtigen dat onder de betreffende belastingklasse valt. (Bijvoorbeeld: 0,2 % van het totaal aantal belastingplichtigen valt onder de eerste belastingklasse)

|pag. 103|

Category(s): Staphorst
Tags: , ,

Comments are closed.