Bezemer, Leo

Drs. Leo Bezemer (), Pedagogische Academie (1971-1974), Geschiedenis MO A/B; Noordelijke Leergangen (1976-1985), directeur/secretaris; Regio Noord-Veluwe Harderwijk (2009–2017), Vicevoorzitter; Overijsselse Ombudscommissie Raalte (2015–heden), manager en adviseur; Bezemer Management en Advies Wezep(2017 – heden), Programmamanager Bereikbaarheid Noord-Veluwe; Samenwerking Noord-Veluwe Hattem (2017–heden)Hattem, kwartiermaker/interimmanager: VNG Gelderland (2017–heden).

Werken van Leo Bezemer:

– Bezemer, L. (1986) Breuk of Wederkeer. Afscheiding in Hasselt (1835-1869) (scriptie M.O.), Zwolle: Noordelijke Leergangen.
– Bezemer, L. (1986) Ontzuiling in Hasselt. Een onderzoek naar ontzuilingsprocessen bij de christelijke partijen in Hasselt in de periode 1960-1980. (scriptie geschiedenis M.O. tweede gedeelte), Zwolle: Noordelijke Leergangen.

Category(s): Auteurs

Comments are closed.