Tippe, Klaas

Dr. Klaas Tippe (Meppel, 19 december 1972), lerarenopleiding geschiedenis, eerste graads; Educatieve Faculteit Amsterdam (1996-1998), studeerde geschiedenis; Universiteit Utrecht (1998-2001), Promotieonderzoek Geschiedenis: Rijksuniversiteit Groningen (2006-2010), Docent pedagogische en didactische vakken; Driestar Educatief (2012-2017), docent geschiedenis; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap (1995-heden), Teamleider; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap (2005-heden)

Promoveerde op 25 februari 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen ter verkrijging van het doctoraat in de Letteren op een proefschrift getitelt: “‘Een echte Overijsselschman’: Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874): Burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving..

Werken van Klaas Tippe:
 
– Tippe, K. (2000). Het dorp gedeeld. Staphorst rond de Afscheiding. (Doctoraalscriptie). Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Tippe, K. (2001). ’t Gebeurde rond Loumans molen’(1) ’t Olde Stapperst, 22, 9-16.
– Tippe, K. (2001). ’t Gebeurde rond Loumans molen’(2) ’t Olde Stapperst, 22, 29-35.
– Tippe, K. (2001). Ziek of crimineel?. ’t Olde Stapperst, 22, 41-45.
– Tippe, K. (2001). ’t Gebeurde rond Loumans molen’(3) ’t Olde Stapperst, 22, 69-78.
– Tippe, K. (2003). Timen Pool, van soldaat van de Grande Armee tot bedeelde in IJhorst. ’t Olde Stapperst, 24, 12-15.
– Tippe, K. (2003). Tot verheffing van de behoeftige en zedeloze massa? Het debacle van de
Maatschappij van Weldadigheid. ’t Olde Stapperst, 24, 48-54.
– Tippe, K. (2004). Schrijfvaardige Staphorsters in de 19de eeuw. ’t Olde Stapperst, 25, 102-106.
– Tippe, K. (2006). Frederik Johannes Smit. Een ‘getrouw Leeraar’ en zijn gemeente. ’t Olde Stapperst, 27, 14-26.
– Tippe, K. (2008). Historici op bezoek in Staphorst ’t Olde Stapperst, 29, 1-8.
– Tippe, K. (2010). ‘Een echte Overijsselschman’: Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-18740): burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving. (Proefschrift). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Tippe, K. (2011). Burgervader in Staphorst. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) en zijn omgeving.1 [1. Speciaal nummer van: ’t Olde Stapperst, 32 (1)] Staphorst: Historische Vereniging Staphorst.
– Tippe, K. (2013). De Leijen Gods universum’, In Oost West… Verhalen uit de Kop van Overijssel. Zoetermeer: Free Musketeers.
– Tippe, K. (2013). “Goede gaven, geleertheijd en godtvrugtigheijd”: Theodorus Noortbergh (1635-1681), voetiaan in Staphorst en Stavoren. Documentatieblad Nadere Reformatie, 37 (2), 121-132.
– Tippe, K. (2017). Kampen. In E. de Bruijn (Red.), Volk in verwarring. Reformatie in Nederlandse steden en dorpen. (pp. 162-173). Apeldoorn: Uitgeverij De Banier.
– Tippe, K. (2017). IJhorst – De Wijk. In E. de Bruijn (Red.), Volk in verwarring. Reformatie in Nederlandse steden en dorpen. (pp. 252-261). Apeldoorn: Uitgeverij De Banier.
– Tippe, K. (2017). Bevochten bestaan. Strijd om de reformatie van kerk en samenleving in Staphorst en Rouveen, 1560-1700. Apeldoorn: Uitgeverij De Banier.

Category(s): Auteurs

Comments are closed.