Verslagen en Mededeelingen 7e stuk 1872

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. Zevende Stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis Deventer, J. de Lange. 1872.

 

INHOUD

I. Een woord over de Overijsselsche archieven en hunne rangschikking en catalogisering.
II. Iets over de Schreckenbergers.
III. Onderzoek omtrent de reformatie te Hasselt.
IV. Mededeeling over de geschiedenis van het onderwijs te Kampen.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.