Verslagen en Mededeelingen 6e stuk 1871

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. Zesdede Stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis Deventer, J. de Lange. 1871.

 

INHOUD

– I. Een wtsprake bisscops Frederics van twisten anruerende onsen hoeuen.
– II. Vander Bruggen to Bircmede.
III. Gemeenteweiden te Genemuiden.
– IV. Hoe is de stad Kampen aan het regt van eigendom en altoosdurenden aanwas der Kampereilanden gekomen?
V. Twee zegels.
VI. Iets omtrent de gestaakte verveening in den polder van Staphorst.
– VII. Iets omtrent het provinciaal archief van het gewest Overijssel.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.