Marke-Varia V


MARKE-VARIA.

_______

V.
NOTTER – HELLENDOORN.
1545.

     Op de grensscheiding tusschen deze twee marken heeft betrekking een getuigenverhoor, waarvan een afschrift in mijn bezit is; buiten op staat: „Copia protocol van de Lake tussen de Notterse ende Helderse marck bij het Scharle: deese getuigen”.
     En met latere hand: No. 1 en 2 getuigen, dat in Scharle een Lakesteen gelegen heeft.
     De copie luidt:
Copia des prothocols.
Anno XVC ende XLV des mandages post festum quatuor coronatorum.
     Upten selven dach so stont Hermen Wijllemssz ende spraick an van wegen des Erentfesten Otto van Rutenborch, mijt eynre slichten anspraecke Bertolt ten Kaethe, Henrick Hannijnck, Johan up dat Heyck Zeyll ende Luiken Schomaker, dat sie sollen seggen bij oire zielen zalicheyt de wairheyt weess hem wittich ende kundich weere ende wat sie gehoert hadden van den laycksteyn gelegen in die Schaerle. So sachte Henrick Hannynck, dat hie gehoert hefft van zynen zaligen vader, dat hie gehouwen hadde up eenen steyn, die mijt rooden mosse bewasszen was, mijt sijnre bylen, do sachte sijn older vader hem weder, dat ijs die laycke steyn ijn die Schaerle; Ende so sachte Luiken voersz., doe hie eyn kijnt was tusschen tijn

|pag. 88|

ende elven jaeren, dat hie van den steyn gesprongen hadde ende weder up den steyn mijt eynen staene ende dat ijs wall verleden dertich jaer.
     Dijt voirsz wijllen sie bevestigen mijt oeren eede als ze mijtten rechte dair toe geeysschet wairden.
Richter: Berent van Lochem.
$\text{Coirnoten}\begin{cases}
\text{Henrick Poorte.}\\
\text{Johan ter Eeze.}
\end{cases}$

Mr. R. E. H.

_____________
– Hattink, Mr. R.E. (1909) Marke-Varia V. Versln. en medn. VORG, 25., 87-88.

Category(s): Hellendoorn, Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.