ALLER SCLATRE NUT

ALLER SCLATRE NUT.

_______

     Bij koopbrief in 1347 voor HERMAN VAN BECHEM:, richter te Delden, gepasseerd, werd het huis Eysinc, gelegen in het kerspel van Delden, in de groote buurtschap bij het dorp, verkocht „met torve mit twige, mit aller siner „tobehornisse und mit aller sclatre nut.”
     De beteekenis van dit in verbogen vorm voorkomend woord sclat was mij niet duidelijk. Verwezen naar het latijnsche sclata bij Ducange, in oud-Fransch esclate, los houtwerk, bij een goed behoorende, als omtimmeringen, afrikkingen, paalwerk voor bruggen; meende ik, dat sclata hetzelfde kon zijn, als het Twentsche sleet, maar bevredigen deed deze uitlegging mij niet. In andere acten, o. a. in erfwinningsbrieven van den Hof Espelo trof ik meermalen aan: „aller slachter nuth” = vruchten van allerlei slag of soort; zoodat ik er toe overhel, om in sclatre een onjuiste schrijfwijze van slachter te zien en inden brief van 1347 te lezen aller slachter nut.

Mr. R. E. H.

_____________
– Hattink, Mr. R.E. (1907) Aller sclater nut. BtdGvO, XIV. (2e serie, 4e deel), 299.

Category(s): Delden
Tags: ,

Comments are closed.