Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis

Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels Onuitgegeven Berichten en Mededeelingen bijeengebracht door Fr. D.O. Obreen Adj. Bibliothecaris-Archivaris van Rotterdam, Rotterdam, van Hengel & Eeltjes (J. van Baalen & Zonen).

Uitterdijk, J.N. (1880) Een en ander omtrent Hendrik Avercamp, den stomme van Kampen en zijne werken. In Fr.D.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis, 2e deel. (pp. 195-234). Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes.
Vloten, J. van (1880) Hendrik Avercamp. In Fr.D.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis, 2e deel. (pp. 270-271). Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes.
Uitterdijk, J.N. (1880) De schilder Bernard Vollenhove. In Fr.D.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis, 2e deel. (pp. 276-279). Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.