Doornink, Gerrit Jan

Gerrit Jan Doornink (Deventer, 7 maart 1893 - Leusden, 8 april 1943 1 [1. hij werd op 8 april 1943 opgepakt voor verzetsdaden en op de Leusderheide gefusilleerd. Op 2 mei 1946 werd zijn stoffelijk overschot op de algemene Begraafplaats te Deventer herbegraven.]), civiel bouwkundige. zn van
Siebrand Wilhelm Doornink (1862-1926) en Hendrika Johanna Witteveen (1865-1931). Gehuwd op 5 maart 1940 te Deventer met Martina Maria (Tine) Hoogenraad (Rijswijk, 7 juni 1908 - Zutphen, 8 januari 1999), gemeentearchivaris te Zutphen, directeur Stedelijk Museum, Oudheidkamer Zutphen/Graafschap. dr. van Dr. Hendrik Reinier Hoogenraad (1878-1956), leraar Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Deventer, en Maria Jacoba Pruisnier (1878-1955)
 
 

Werken van Gerrit Jan Doornink:
 
- Doornink, G.J. (1935) Uit de geschiedenis van de schipbeek. Versl. en Mededel. VORG, 51, 61-89.
- Doornink, G.J. (1936) Landweren bij Deventer. Versl. en Mededel. VORG, 52, 146-175.
- Doornink, G.J. (1936) Landweren Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap (6)
- Doornink, G.J. (1936) Andries Schoemaker en zijn geillusteerde beschrijving van Overijssel. VORG, 52, 176-187.
- Doornink, G.J. (1938) De klokken van de St. Lebuinus-toren te Deventer. VORG, 54, 149-166.
- Doornink, G.J. (1940) De ontgraving van den Arkelstein. VORG, 54, 89-94.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.