Verkerk, Cornelis Lambertus (Kees)

Dr. Cornelis Lambertus (Kees) Verkerk, (1942), mediëvist, universitair docent/hoofdmedewerker Middeleeuwse geschiedenis Universiteit van Amsterdam (-2005). Promoveerde in 1992 aan de Univeriteit van Amsterdam: Coulissen van de macht op een proefschrift met de titel: Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie van stedelijke elitevorming.

Werken van Dr. Cornelis Lambertus (Kees) Verkerk:
 
– Verkerk, C.L. (1974) Kampen en de Franciscanen (een voorlopig verslag ZWO). Univeriteit van Amsterdam, Amsterdam.

Category(s): Auteurs

Comments are closed.