Fasel, W.A. (Anton)

Drs. W.A. (Anton) Fasel (Leiden, 21 maart 1930), archiefdiploma 2e klasse (juni-juli 1952 1 [1. Nederlands Archievenblad, 57, 140.]), examen bedrijfsarchivist aan de Archiefschool (1952 2 [2. Nederlands Archievenblad, 57, 140.]), schrijver A Algemeen Rijksarchief ‘s-Gravenhage (1 mei 1952 3 [3. Nederlands Archievenblad, 57, 138.] – december 1952), adjunct-archivist Algemeen Rijksarchief ‘s-Gravenhage (december 1952 4 [4. Nederlands Archievenblad, 57, 50.] – 14 augustus 1955), commies (archivist) gemeentearchief Kampen (15 augustus 1955 5 [5. Nederlands Archievenblad, 59, 134.]– 30 september 1963), benoemd tot archivaris kwartier van Oosterwijk (1 oktober 1963 6 [6. Nederlands Archievenblad, 67, 75.]),

Werken van Drs. W.A. (Anton) Fasel:
 
– Fasel, W.A. (1959) De democratisch-patriottische woelingen te Kampen. Versln. en Medn. VORG, 74, .
– Fasel, W.A. (1963) De ontwikkeling van de tabaksindustrie te Kampen tot het jaar 1940, in het kader van het plaatselijk industriepatroon. Versln. en Medn. VORG, 78, .
– Fasel, W.A. (1963) De topografie van Kampen rond het jaar 1335. Kamper Almanak 1963/64, 280-308.
– Fasel, W.A. (1965) Lijst van Tabaksfabrieken en Sigarenmakerijen. Kamper Almanak 1965/66, 231-246.
– Fasel, W.A. (1966) Bastaard van Kampen.7 [7. Stokvis-reeks no. 11] Deventer: St. Literaire Kring Deventer.
– Fasel, W.A. (1967) De bestuurlijke verhouding tussen stadsbestuur en geestelijke instellingen te Kampen. Kamper Almanak 1967/68, 266-312.
– Fasel, W.A. (1970) De moordaanslag op Mrg. Zwijnsen. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 12 (II), 218-237.
– Fassel, W.A., Wortel, Th.P.H., Eijken, Schulten & Schöffer (1973) Alkmaar ontzet 1573-1973. Alkmaar: Uitgeverij Ter Burg Alkmaar.
– Fasel, W.A. (1973) Alkmaar en zijne geschiedenissen. Kroniek van 1600-1813. Alkmaar: Vereniging Oud Alkmaar.
– Fasel, W.A. (1979) Alkmaar in het drijfzand.8 [8. Opstellen betreffende de geschiedenis van Alkmaar, geschreven naar aanleiding van het boek van prof. dr. ir. E.H.P. Cordfunke, getiteld ,,Alkmaar in Prehistorie en Middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek”.] Alkmaar: Eigen beheer.
– Fasel, W.A., Roozemond, C.M.L, Bloothooft, T. & Wortel, Th.P.H. (1980) Alkmaar, gevels van de binnenstad. Alkmaar: Gemeente Alkmaar.
– Fasel, W.A. (1983) De Bastaard van Kampen.(2e druk).9 [9. Werd bekroond met de literaire prijs van de Culturele Raad van Overijssel.] Den Haag: Uitgeverij Omniboek.
– Fasel, W.A. (1987) Tien eeuwen Alkmaar, de Alkmaarders en hun rijke verleden.10 [10. Serie: Ach Lieve Tijd nr. 1.] Zwolle: Uitgeverij Waanders.
– Fasel, W.A. (1990) De kroniek van Vloet.11 [11. De vraag of het kroniekje van de 13e eeuwse Kamper schepen Vloet echt of vals is. Met een transcriptie, vertaling en commentaar.] Kamper Almanak 1990, 128-144.
– Fasel, W.A. (1988) Tien eeuwen Alkmaar, de Alkmaarders en het dagelijks leven.12 [12. Serie: Ach Lieve Tijd nr. 15.] Zwolle: Uitgeverij Waanders.
– Fasel, W.A. (1994) De vlucht van de arend. Kampen: Uitgeverij Kok Kampen.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.